ภาคเอกชน ตั้ง 3 คำถาม ถึงค่าไฟฟ้ารอบใหม่ พ.ค.-ส.ค. 2566

ภาคเอกชน ตั้ง 3 คำถาม ถึงค่าไฟฟ้ารอบใหม่ พ.ค.-ส.ค. 2566 สมมติฐานการคำนวณ เพื่ออะไร-ใครได้ประโยชน์?

เอกชน ตั้งคำถาม 3 ข้อ ค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สมมติฐานการคำนวณ เพื่ออะไร-ใครได้ประโยชน์ ขาดการแก้ปัญหาระยะยาว ชง ปรับการคำนวณค่าเอฟที จาก 3 งวด เป็น 6 งวด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2555 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขอส่งคำถาม ถึง ภาครัฐ ในเรื่อง การบริหารจัดการไฟฟ้า ซึ่งถือเป็น สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ที่กระทบครัวเรือนทุกคน ตลอดจนถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจ ที่กำลังเร่งฟื้นฟู ในข่วงภาวะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว และ แข่งขันรุนแรงในระดับประเทศ

โดยคำถามที่ต้องการคำตอบ จากผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1) สมมุติฐานการคำนวณค่าไฟฟ้า ที่ไม่ตอบโจทย์

1.1) งวด 1/66 ( มค-เมย 66) เลือกใช้สมมุติฐานช่วง Peak ทั้งต้นทุนพลังงานโลก และ ค่าเงินบาท
ผล คือ ภาคธุรกิจ ต้นทุนสูงขึ้น 13% จาก 4.72 เป็น 5.33 บาท/หน่วย (เมื่อ 28 ธค.65) แต่ ต้น เดือน มค.66 ก็พบว่า สมมุติฐานที่วางไว้ สูงเกินไป

1.2) ค่าไฟฟ้า งวด2/66 ( พค – สค 66) ช่วงต้นทุนพลังงานของโลกต่ำลง รวมค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จากการชะลอขึ้นดอกเบี้ย ของ สหรัฐ

ภาครัฐ กลับเลือกใช้ สมมุติฐาน ตัวเลขของเดือน มค66 ซึ่งยังไม่ updated กับภาวะ ขาลง ในการประชุม รอบล่าสุด 22 มี.ค. 66 แต่ คนไทยต้องรับตัวเลขค่าไฟฟ้าที่สูงเกินจริง ตลอด พ.ค. – ส.ค. 66 เพื่ออะไร และใครได้ประโยชน์

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

2) การเร่งรัด ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ใดๆ ในช่วงปลายเทอมของรัฐบาล เช่น

2.1) ไฟฟ้าสีเขียว ทั้ง 5,203 MW และ ส่วนเพิ่ม 3,668 MW แบบเร่งรีบ
ทั้งๆที่ กำลังมีเอกชนหลายรายยื่นฟ้องขอการคุ้มครองจากศาลปกครอง ต่อกระบวนการคัดเลือกที่น่ากังขา

2.2) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
ทั้งๆที่ ประเทศไทยยังมี Supply ของโรงไฟฟ้า มากกว่า Demand กว่า 50% ไม่ควรจะเร่งรีบในข่วงปลายเทอมรัฐบาล

3) ปัญหาเชิงโครงสร้าง และ นโยบาย กลับไม่มีใครพูดถึงทางออกใด ๆ เช่น

3.1) ต้นทุนที่สูงของค่าไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ค่าพร้อมจ่าย , ต้นทุนแฝง อื่นๆ จากภาวะ Supply over Demand กว่า 50%

3.2) สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ EGAT เหลือ 30% ขณะที่ สัดส่วนของเอกชน รวมการนำเข้า สูงถึง 70%

3.3) การจัดสรรก๊าซธรรมชาติ (NG ) ในอ่าวไทย และ อื่นๆ ซึ่งถือ เป็นทรัพยากรสำคัญ ของประเทศ ให้เหมาะสม เป็นธรรม ระหว่าง ภาคปิโตรเคมี และ ไฟฟ้า

3.4) การแข่งขันเสรี ( ผ่าน TPA ) ในระบบ Logistics ของ ไฟฟ้า และ NG เพื่อลดการผูกขาดใดๆ

บทสรุป ผลประโยชน์เรื่องค่าไฟฟ้า มองง่ายๆ ตามหลัก” Zero Sum Game “ เราสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนคนไทย ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพง ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอกชนหลายราย ต่างก็มีผลประกอบการที่มีกำไร และ เติบโตกันถ้วนหน้า

ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหลักในการดูแลไฟฟ้าของประเทศ เหลือสัดส่วนเพียง 30% และ แบกภาระหนี้ ร่วม 1 แสนล้านบาท จากการแบกภาระอุ้มกลุ่มเปราะบาง แก้ปัญหา ปลายเหตุ

“ผมขออนุญาตฝากการบ้าน ถึงทีมบริหารเศรษฐกิจที่เก่งๆ ของแต่ละพรรคการเมือง ให้ช่วยหาทางออก และคำตอบที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน คนไทยด้วย ผมมั่นใจว่า คนที่ทำความดีเพื่อส่วนรวม ตลอดจนการดำรงถึงความซื่อสัตย์ในอาชีพของตน ยึด ผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง เหนือ อื่นใด ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้งต่อตนเองและครอบครัวตลอดไป”

พร้อมกันนี้ นายอิศเรศ มีข้อเสนอเดี่ยวกับการคิดค่า FT ในช่วงพลังงาน และ เศรษฐกิจโลก ผันผวนว่าควร เปลี่ยนจาก 3 งวด/ปี หรือ งวดละ 4 เดือน เป็น 6 งวด/ปี หรือ ทุก 2 เดือน เพื่อ dynamic และ response ต้นทุนค่าไฟฟ้า ได้รวดเร็ว แม่นยำ มากขึ้น

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ข่าวดี! กบง. เคาะตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 423 บาทต่อถัง ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้

ข่าวดี! กบง. เคาะตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 423 บาทต่อถัง ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุ ที่ประชุม กบง.

มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 66

โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานกำกับดูแลสถานีบริการก๊าซ LPG ไม่ให้มีการลักลอบเติมก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ลงในถังก๊าซหุงต้ม

ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสม ดังนี้

 • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตร
 • น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตร
 • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 20% โดยปริมาตร

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 66 เพื่อไม่ให้ต้นทุนเนื้อน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น และลดภาระกองทุนน้ำมันฯ ในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) นำเสนอการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ทั้งนี้ กบง. อาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วตามความเห็น กนป.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ทรู-ดีแทค เคาะชื่อบริษัทใหม่หลังควบรวมใช้ “ทรูฯ” ตามเดิม

ทรู-ดีแทค เคาะชื่อบริษัทใหม่หลังควบรวมใช้ “ทรูฯ” ตามเดิม

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)

เปิดเผยว่า คณะกรรมการของทั้ง 2 บริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ทั้ง 2 บริษัทจะดำเนินการควบรวมให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/66

สำหรับชื่อบริษัทที่ได้รับการเสนอในการจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ควบรวมคือ “บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น” โดยใช้ชื่อย่อ “TRUE” โดยที่ทั้งแบรนด์ TRUE และ DTAC เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในขณะที่แบรนด์ TRUE ยังเป็นที่รู้จักครอบคลุมถึงธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และบริการดิจิทัล

ทั้งนี้ หลังจากการควบรวม ทั้งแบรนด์ดีแทคและทรูจะยังคงแยกกันให้บริการลูกค้าของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่อไป

โดยจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จำนวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TRUE และผู้ถือหุ้นของ DTAC ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่(Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวอื่นๆ โทรศัพท์มือถือที่มีแอปฯ ธนาคารอยู่ในเครื่องหาย ทำไงดี

โทรศัพท์มือถือที่มีแอปฯ ธนาคารอยู่ในเครื่องหาย ทำไงดี

โทรศัพท์มือถือที่มีแอปฯ ธนาคารอยู่ในเครื่องหาย ทำไงดี

เศรษฐกิจ

ข้อควรรู้หากทำโทรศัพท์มือถือที่มีแอปฯ ธนาคารอยู่ในเครื่องหาย ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้คนที่เก็บโทรศัพท์ได้แอบไปทำธุรกรรมบัญชีเรา

Mobile Banking เป็นหัวใจหลักในการทำธุรกรรมของคนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเช็กยอด โอน เติม จ่าย ลงทุน ก็สามารถทำได้ครบจบภายในแอปพลิเคชั่นของธนาคารในคราวเดียว แค่ดาวน์โหลดและติดตามใน Smartphone หรือโทรศัพท์มือถือของเรา แต่ถ้าวันหนึ่งเราเผลอทำโทรศัพท์มือถือหาย และมีคนเก็บได้ เขาก็สามารถเข้าไปทำธุรกรรมในแอปฯ ธนาคารของเรา ขโมยเงินด้วยการโอนเงินจากบัญชีเราเข้าบัญชีเขา เจอแบบนี้จะทำอย่างไร? Sanook Money มีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน

แจ้งระงับซิม

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากซิมที่อยู่ในโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้จะทำให้แอปฯ ธนาคาร รวมถึงหลายๆ แอปฯ ไม่สามารถใช้งานได้

แจ้งยกเลิก-ระงับบริการออนไลน์

แจ้งธนาคารทุกแห่งที่เรามี Mobile Banking ให้ยกเลิก และระงับบริการออนไลน์ต่างๆ โดยที่ยังคงสามารถทำธุรกรรมที่ธนาคาร ตู้ ATM หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ได้เหมือนเดิม โดยสามารถติดต่อ Call Center ของแต่ละธนาคารได้ที่เบอร์ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2165-5555
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 0-2626-7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต โทร. 1428
 • ธนาคารทิสโก้ โทร. 0-2633-6000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777
 • ธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โทร. 1327
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โทร. 0-2724-4000
 • ธนาคารไอซีบีซี โทร. 0-2629-5588
 • ธนาคารไทยเครดิต 0-2697-5454
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-2555-0555
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 0-2169-9999
 • ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 1302

ค้นหาโทรศัพท์ที่หาย

ลองเปิดใช้ Find my device สำหรับ มือถือ android เปิดใช้ Find my iPhone สำหรับ มือถือ ios จากมือถืออีกเครื่อง เพื่อหาตำแหน่ง หรือล้างข้อมูลมือถือเครื่องที่สูญหาย

เปิดใช้งานในโทรศัพท์เครื่องใหม่

กรณีได้รับโทรศัพท์คืน หรือซื้อเครื่องใหม่มาแล้ว ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอเปิดซิมใหม่เบอร์เดิม จากนั้นจึงเปิดการใช้งานและล็อกอินเข้าแอปฯ ธนาคารอีกครั้ง ซึ่งอาจต้องแจ้งธนาคารเพื่อขอเปิดใช้งานการทำธุรกรรมออนไลน์หรือ Mobile Banking อีกครั้งด้วย

เพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้แอปฯ ธนาคาร

ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

 • ตั้งรหัสล็อกหน้าจอมือถือ หรือใช้สแกนลายนิ้วมือด้วยถ้าโทรศัพท์รองรับ และรหัสสำหรับเข้าใช้งาน application สำคัญ
 • ตั้งรหัสแอปฯ ธนาคารให้เดาได้ยาก และตั้งรหัสแต่ละบัญชีให้ต่างกัน
 • จำกัดวงเงินการทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ธนาคารต่อวันให้ไม่สูงเกินไป
 • เปิดฟีเจอร์ติดตามตำแหน่งมือถืออย่าง Find My Device เอาไว้
 • ไม่บันทึกชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ

แนะนำข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติม : แอ็กซอลตา จัดอบรมและเวิร์คช้อป

แอ็กซอลตา จัดอบรมและเวิร์คช้อป

แอ็กซอลตา จัดอบรมและเวิร์คช้อป ให้แก่ กลุ่มรุ่งเรืองกรุ๊ป ต่อยอดเพื่อบริการเป็นเลิศ จากผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก

 

ข่าวเศษฐกิจ

 

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมพร้อมเวิร์คช้อปอย่างเข้มข้นให้แก่ ผู้จัดการศูนย์ซ่อมรถยนต์ หัวหน้างาน ตลอดจนบุคลากรระดับปฏิบัติงาน บริษัท พี รุ่งเรืองบริการ และ บริษัทในเครือรุ่งเรืองกรุ๊ป เพื่อการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าจากนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตา ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยมาตรฐานสีพ่นรถยนต์ระดับโลก

โดยในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมเวิร์คช้อปได้ทักษะสำคัญในการทำงานซ่อมตัวถังและสี เพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานสีโครแมกซ์ (Cromax) เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อค้นหาสูตรสี Acquire Quantum EFX (แอคไควร์ ควอนตัม อีเอฟเอ็กซ์) การเตรียมพื้นผิว การพ่น และความรู้ผลิตภัณฑ์

บริษัทในเครือรุ่งเรืองกรุ๊ป ให้ความไว้วางใจในสินค้า นวัตกรรม และบริการของแอ็กซอลตา มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี และยังคงมาตรฐานในการดำเนินงานตามเงื่อนไขของแอ็กซอลตาอย่างมีมาตรฐานระดับโลก เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังคุณภาพสูง (High Quality Body Shop) ได้รับสัญลักษณ์ HQBS แสดงให้เห็นถึงการมีช่างชำนาญผ่านการอบรม มีเครื่องมือมาตรฐาน ใช้ระบบสีคุณภาพสูงจากแอ็กซอลตาที่มีให้มากกว่า 500,000 เฉดสี อีกทั้งมีการรับบริการการฝึกฝนทักษะ อบรม เวิร์คช้อปจากแอ็กซอลตา ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มรุ่งเรืองกรุ๊ป ประกอบด้วย อู่ พี.รุ่งเรืองบริการ อู่ เค.รุ่งเรืองบริการ อู่ ควิกแอนด์แคร์บริการ FORD พระราม 5 และ MG824 ราชพฤกษ์

BA ทยอยเปิดเส้นทางบินใหม่ต่อเนื่อง H2/65

BA ทยอยเปิดเส้นทางบินใหม่ต่อเนื่อง H2/65 รับสมุยคึกคัก เล็งบินจีน-ฮ่องกงต้นปี 66

 

ข่าวธุรกิจ วันนี้

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบและผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้รับสัญญาณการฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดด ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อดีบรรยากาศการท่องเที่ยวของเกาะสมุยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ของเกาะสมุย จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างขาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากอัตราการจองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าเส้นทางสมุยถึงสิ้นปี 65 รวมกว่า 470,000 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 64 ราว 179%

ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์และบริหารสนามบินสมุย ซึ่งเป็นฐานบินที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ มียอดผู้โดยสารครึ่งปีแรกในเส้นทางระหว่างเกาะสมุยมีจำนวนกว่า 0.48 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 267 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างสมุยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 นี้ จำนวนกว่า 5,600 เที่ยวบิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้วางแผนปฏิบัติการบินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยว โดยในเส้นทางบินระหว่างเกาะสมุย ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-สมุย สมุย-ภูเก็ต สมุย-เชียงใหม่ สมุย-อู่ตะเภา สมุย-หาดใหญ่ และ สมุย-สิงคโปร์

นอกจากนี้ ในปลาย ปี 65 บริษัทฯ ยังเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเส้นทาง สมุย-กระบี่ และต้นปี 66 จะเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในเส้นทาง สมุย-ฮ่องกง และแผนเปิดเส้นทางบินในอนาคต สมุย-เฉิงตู และสมุย-ฉงชิ่ง เพื่อรองรับอุปสงค์การเดินทางของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนให้สามารถบินตรงสู่เกาะสมุยได้อย่างสะดวกสบาย”