“หมอเด็ก” เผยพัฒนาการของลูกน้อย

“หมอเด็ก” เผยพัฒนาการของลูกน้อย เมื่อได้ฟังนิทานจากพ่อแม่เป็นประจำ

“หมอเด็ก” เผยผลวิจัย พบว่าสมองของเด็กที่ได้ฟังนิทานเยอะ จะถูกกระตุ้น และเชื่อมโยงได้ดีกว่าเด็กที่ฟังน้อย ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

แพทย์หญิง รวงฤทัย ฉิ้มสังข์ กุมารแพทย์ประจำคลินิกเด็กหมอรวงข้าว เจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊ก Junji’s Story by หมอรวงข้าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เด็กเล็กจำนิทานได้ทั้งเรื่อง แม้ยังอ่านไม่ออก เพราะสมองเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

เด็ก

จากงานวิจัยพบ ว่าสมองของเด็กที่พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังมากๆ เมื่อมาฟังนิทานจากครูที่โรงเรียน สมองจะถูกกระตุ้น และเชื่อมโยงได้ดีกว่ากลุ่มที่บ้านอ่านนิทานให้ฟังน้อย (จากรูปแสดงสมองของเด็ก เมื่อถ่ายภาพด้วย fMRI สีแดงจะเกิดเมื่อบริเวณนั้น ของสมองถูกกระตุ้น)

การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ทำให้ลูกได้เรียนรู้ภาษา และสำนวนที่ดีจากหนังสือ สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี

ส่วนการดูหน้าจอ ตั้งแต่ยังเล็ก โดยไม่มีใครอ่านหนังสือให้ฟังเลย มีแต่ข้อมูล ภาพ เสียง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว รับข้อมูลด้านเดียว ทำให้กระตุ้นการเรียนรู้ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้น้อย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ฉีดได้เพิ่ม 1.4 แสนโดส แนะเด็กเล็ก-อายุ 60 ปีขึ้นไป รีบมาฉีด

ฉีดได้เพิ่ม 1.4 แสนโดส แนะเด็กเล็ก-อายุ 60 ปีขึ้นไป รีบมาฉีด

ศบค. รายงานยอดฉีดวัคซีนวันนี้ สะสมแล้ว 134,175,785 โดส มีผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่วานนี้เพิ่ม 144,809 โดส แนะเด็กเล็ก กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รีบไปฉีดวัคซีน

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยผลการฉีดวัคซีน วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ 144,809 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 17,808 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 47,584 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 79,417 ราย

ส่วนยอดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564-4 พ.ค. 2565 รวมสะสมอยู่ที่ 134,175,785 โดส

เข็มที่ 1 สะสมแล้ว 56,343,422 ราย คิดเป็น 81.0% ของประชากร
เข็มที่ 2 สะสมแล้ว 51,447,253 ราย คิดเป็น 74.0% ของประชากร
เข็มที่ 3 สะสมแล้ว 26,385,110 ราย คิดเป็น 37.9% ของประชากร

ยอดฉีดวัคซีนวันนี้ ฉีดได้เพิ่ม 1.4 แสนโดส แนะเด็กเล็ก-อายุ 60 ปีขึ้นไป รีบมาฉีด

พญ.สุมนี ยังกล่าวถึงกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีน คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว 5,303,655 ราย หรือ 41.7% ซึ่งยังมีความจำเป็นในการรณรงค์ให้บุตรหลานรีบพาไปฉีดวัคซีน เนื่องจากเป้าหมาย อยู่ที่ 60% ขึ้นไป ขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยเด็กยังมีถึง 14% และยังมีรายงานมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ไปรับวัคซีน เนื่องจากมีการฉีดเข็มที่ 2 เพียง 14.2% โดยถือว่ายังน้อยอยู่มาก