ธนาคารกรุงศรีฯ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อ ESG ให้ภาคธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ธนาคารกรุงศรีฯ ลุยตลาด ESG มั่นใจเติบโตต่อเนื่องผ่านเครือข่าย MUFG พร้อมสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 50,000-100,000 ล้านบาท ภายในปี 2573

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY กล่าวว่า สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา กรุงศรีฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ โดยยอดสินเชื่อลูกค้าธุรกิจมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มียอดสินเชื่อคงค้างกว่า 474,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรุงศรีฯ ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน หรือ ESG Financing มาโดยตลอด และในปีที่ผ่านมา กรุงศรีฯ สนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนกว่า 35,000 ล้านบาท นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของกรุงศรีฯ ในด้าน ESG ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีที่ผ่านมา กรุงศรีฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนผ่านดีลสำคัญมากมาย อาทิ ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Bond) ให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Loan: SL) มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่าเสนอขายรวม 4,500 ล้านบาท

นายประกอบ กล่าวอีกว่า กรุงศรีฯ ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีฯ

นอกจาก ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จทางธุรกิจในด้าน ESG กรุงศรีฯ ยังได้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวาณิชธนกิจในดีลสำคัญอีกมากมาย โดยภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือของกรุงศรีฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญให้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งนับเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย และยังมีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ปี 2543

รวมถึงการร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมให้กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565

ขณะเดียวกัน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) กรุงศรีฯ ได้ให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ (M&A) และช่วยหาพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในระดับภูมิภาคแก่บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการร่วมทุนเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) กับกลุ่มธุรกิจ Ayala เพื่อร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคอาเซียน ผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างทีมกรุงศรีฯ MUFG และ Security Bank ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินในเครือข่ายของ MUFG

นายประกอบ กล่าวว่า สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2566 เรายังคงเดินหน้าสานต่อเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามแผนธุรกิจระยะกลาง โดยตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 5% และตั้งเป้าการสนับสนุนด้าน ESG Finance อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของธนาคาร ในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 50,000-100,000 ล้านบาท ภายในปี 2573

ทั้งนี้ กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็น Trusted Partner หรือ พันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจอย่างแท้จริง ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

– พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้าน ESG Financing ในตลาดการเงินโลกร่วมกับ MUFG โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสังคมและการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน และหุ้นกู้ ESG รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ และด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

โดยกรุงศรีฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ถือเป็น Centre of Excellence เพื่อดูแลความต้องการของลูกค้าธุรกิจในด้าน ESG Financing โดยเฉพาะ ทั้งยังให้ความสำคัญในการรับรองกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการนำเอาองค์ความรู้จาก MUFG มาปรับใช้ เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าธุรกิจ และช่วยพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

– ชูศักยภาพด้าน Total Financing & Hedging Solutions ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย พร้อมให้บริการลูกค้าในทุกกระบวนการและรอยต่อในการทำธุรกิจ นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูล เพื่อการวางแผนธุรกิจ ทั้งการขยายเครือข่ายธุรกิจ การควบรวมกิจการ และการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

– ผนึกกำลัง MUFG ผ่านเครือข่ายกว่า 50 ประเทศ เชื่อมโยงความสามารถในการให้บริการกับพันธมิตรของธนาคารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและอาเซียน เพื่อรองรับความต้องการในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคตามแนวทาง GO ASEAN with krungsri อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.45

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.45

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.45 ติดตามฟันด์โฟลว์

ปิดตลาดที่ระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อย แต่ยังคงใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.48 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางเงินหยวน ซึ่งได้รับแรงหนุนก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจีนในเดือน ม.ค. อย่างไรก็ดี กรอบการแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัดตามจังหวะฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง 3,385 ล้านบาท

การเงิน

และมีสถานะเป็น Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 3,576 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากตราสารหนี้ที่ครบกำหนดสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ คาดไว้ที่ 33.30-33.60 บาทต่อดอลลาร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย ทิศทางเงินทุนต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินในภูมิภาค รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่น ข้อมูล CPI และ PPI เดือน ม.ค. ของจีน ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2565 ของอังกฤษ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. (เบื้องต้น)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> 3 กลยุทธ์ลงทุน ป้องกันตกรถตราสารหนี้

3 กลยุทธ์ลงทุน ป้องกันตกรถตราสารหนี้

บรรยากาศการลงทุนในปี 2023 ดูเหมือนจะสดใสขึ้นจากปีที่แล้วอย่างชัดเจน เพราะ เปิดปีใหม่มาได้ไม่ถึง 1 เดือน ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ราวๆ 6%

ด้านตลาดตราสารหนี้เองก็ปรับขึ้นไม่แพ้กัน หลังจากที่บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดราวๆ 0.8% แตะระดับ 3.4% ทำให้ดัชนีตลาดตราสารหนี้สร้างผลตอบแทนได้ +3.8% สำหรับพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนความน่าเชื่อถือสูง และกว่า 4% สำหรับหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง (High Yield) นอกจากนั้นทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนล้วนปรับขึ้นมาแล้วมากกว่า 11% หากนับจากจุดต่ำสุดในเดือนต.ค.ปี 2022 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2023)

มองไปข้างหน้า ตราสารหนี้ยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้ เนื่องจากบอนด์ยีลด์มีแนวโน้มที่จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED จะลดความเร็วลงเมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ FED ได้ขึ้นดอกเบี้ยจาก 0-0.25% มาอยู่ที่ 4.25-4.5% ในปี 2023 ตลาดคาดว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งละ 0.25% เริ่มตั้งแต่การประชุมวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. ที่จะถึงนี้ และดอกเบี้ยจะทำจุดสูงสุดของวัฏจักรรอบนี้อยู่ที่ 5% ภายในเดือนพ.ค. หลังจากนั้น FED จะคงดอกเบี้ยในระดับสูง ก่อนที่จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

ข่าวการเงินวันนี้

สาเหตุที่ FED จะสามารถชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างสบายใจ คือ ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งภาคการบริโภคและภาคการผลิตเริ่มแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย โดยล่าสุดยอดค้าปลีก เดือนธันวาคมส่งสัญญาณการอ่อนแรงชัดเจน หดตัว -1.1% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน

โดยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น กลุ่มร้านอาหาร เฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้าก็ต่างปรับตัวลง นอกจากนั้นตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคม ขยายตัว 6.5% เมื่อเทียบปีต่อปี จากเดือนก่อนที่ 7.1% จากราคาพลังงานที่เป็นตัวฉุดสำคัญ รวมไปถึงราคารถยนต์โดยเฉพาะมือหนึ่ง ที่ปรับลงครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี ซึ่งตอกย้ำว่าการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆ ของ FED ในปีที่แล้วเริ่มส่งผลต่อเงินเฟ้อให้ลดลงจริง

สำหรับประเด็นเศรษฐกิจถดถอยที่เคยเป็นความเสี่ยงหลักของโลกก่อนหน้านี้ มองว่าจะไม่รุนแรง หรืออาจมีโอกาสรอดพ้นจากภาวะถดถอยได้ หลังจากที่เศรษฐกิจใหญ่เบอร์สองของโลกอย่างจีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาด ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก