แอ็กซอลตา จัดอบรมและเวิร์คช้อป

แอ็กซอลตา จัดอบรมและเวิร์คช้อป ให้แก่ กลุ่มรุ่งเรืองกรุ๊ป ต่อยอดเพื่อบริการเป็นเลิศ จากผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก

 

ข่าวเศษฐกิจ

 

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมพร้อมเวิร์คช้อปอย่างเข้มข้นให้แก่ ผู้จัดการศูนย์ซ่อมรถยนต์ หัวหน้างาน ตลอดจนบุคลากรระดับปฏิบัติงาน บริษัท พี รุ่งเรืองบริการ และ บริษัทในเครือรุ่งเรืองกรุ๊ป เพื่อการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าจากนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตา ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยมาตรฐานสีพ่นรถยนต์ระดับโลก

โดยในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมเวิร์คช้อปได้ทักษะสำคัญในการทำงานซ่อมตัวถังและสี เพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานสีโครแมกซ์ (Cromax) เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อค้นหาสูตรสี Acquire Quantum EFX (แอคไควร์ ควอนตัม อีเอฟเอ็กซ์) การเตรียมพื้นผิว การพ่น และความรู้ผลิตภัณฑ์

บริษัทในเครือรุ่งเรืองกรุ๊ป ให้ความไว้วางใจในสินค้า นวัตกรรม และบริการของแอ็กซอลตา มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี และยังคงมาตรฐานในการดำเนินงานตามเงื่อนไขของแอ็กซอลตาอย่างมีมาตรฐานระดับโลก เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังคุณภาพสูง (High Quality Body Shop) ได้รับสัญลักษณ์ HQBS แสดงให้เห็นถึงการมีช่างชำนาญผ่านการอบรม มีเครื่องมือมาตรฐาน ใช้ระบบสีคุณภาพสูงจากแอ็กซอลตาที่มีให้มากกว่า 500,000 เฉดสี อีกทั้งมีการรับบริการการฝึกฝนทักษะ อบรม เวิร์คช้อปจากแอ็กซอลตา ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มรุ่งเรืองกรุ๊ป ประกอบด้วย อู่ พี.รุ่งเรืองบริการ อู่ เค.รุ่งเรืองบริการ อู่ ควิกแอนด์แคร์บริการ FORD พระราม 5 และ MG824 ราชพฤกษ์