บริการ “วัคซีนโควิด” ต่อเนื่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย หลัง 1 ต.ค. 65

ข่าวสังคม

สธ.-กทม. ยืนยันหลัง 1 ต.ค. 65 บริการวัคซีนต่อเนื่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ปรับ โควิด เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ส่วน “ไฟเซอร์”

 

ข่าวสังคม

 

สำหรับเด็ก 6 เดือนถึงต่ำกว่า 5 ขวบ จะมาถึงในอีก 2 อาทิตย์วันที่ 1 ต.ค.65 จากกรณีที่มีการปรับให้ “โควิด-19” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกระดับ รวมถึงการปรับจุดฉีดวัคซีน ซึ่งมีการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไปแล้ว โดยให้บริการฉีดวันสุดท้าย เมื่อ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับกรณีของวัคซีน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ประมาณ 144 ล้านโดส การรับเข็มกระตุ้นยังต่ำกว่า 40% มีเพียงเขตสุขภาพที่ 13 กทม. ที่รับเข็มที่สามเกิน 40%
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป แม้โรคโควิด-19 จะปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่สิ่งสำคัญคือการรับเข็มกระตุ้น โดยในส่วนของสถานพยาบาลต่างๆ ในภูมิภาค 76 จังหวัด สามารถไปรับบริการโรงพยาบาลภาครัฐได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีการเตรียมและกระจายวัคซีนโควิด-19 ทั้งชนิดเชื้อตาย ไวรัลเวกเตอร์ mRNA และโปรตีนซับยูนิต ไปทุกพื้นที่

สำหรับการรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB สำหรับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การรับสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดได้ เช่น ผู้ป่วยไตวายที่รับการฟอกไต ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิ รวมถึงผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำกลุ่มอื่นๆ